Mierniki wentylacji


TSI
               MIERNIKI WENTYLACJI FIRMY TSI


     Mierniki Przepływu Powietrza

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom specjalistów zajmującym się pomiarami wentylacji i klimatyzacji firma TSI przygotowała serię elektronicznych mierników przepływu powietrza z czujnikiem termoanemometrycznym, w różnych konfiguracjach, począwszy od najprostszego mierzącego tylko przepływ i temperaturę (VelociCheck) poprzez mierniki wiatraczkowe (VelociCalc), aż zaawansowanych urządzeń mierzących przepływ, wilgotność, punkt rosy oraz wyliczających wydatek objętościowy (VelociCalc Plus). mierniki przepływu powietrza


     VelociCheck

     Prędkość 0..20 m/s
     Temperatutra -18..93 C

     VelociCalc

     Prędkość 0.25..30 m/s
     Temperatutra 0..80 C

     VelociCalc Plus

     Prędkość 0..50 m/s
     Temperatutra -17..60 C (90C)
     Wilgotność: 98%
     Cisnienie róznic: 98%


     Balometry

Kaptury pomiarowe AccuBalance mierzą objętość powietrza przepływającego przez wloty, dyfuzory, kratki itp. Zapewniają przy tym szybką metodę odczytu zarówno uśrednionych jak i ciągłych wartości wydatku (m3/h). Dostarczane są z rękawem 610 x 610 mm, ale istnieje możliwość zamówienia innych rozmiarów (610 x 1220, 305 x 1220, 305 x 1525, 915 x 915 mm). Oferowany jest również kondycjoner stabilizujący przepływ (P/N: 1080165).
balometr


     8371 Funkcje:
     -HOLD

     8372 Funkcje:
     -HOLD
     -Datalogging
     -Korekcja gestości
     -RS232
     -Sumaryczny wydatek

     8373 Funkcje:
     -HOLD
     -Datalogging
     -Korekcja gestości
     -Kierunek przeplywu
     -RS232
     -Sumaryczny wydatek     Mierniki Temperatury i Wilgotności

mierniki temperatury i wilgotności
Temperatura i wilgotność to parametry, które proponujemy mierzyć za pomocą mierników TH-Calc lub IAQ-Calc. Jest to alternatywa dla wielofunkcyjnego miernika VelociCalc Plus. Zakres pomiaru to: 0…60 oC oraz 5…95% wilg. wzgl. Dostępne modele TH-Calc: podstawowy 8720-M-GB oraz zaawansowany 8722-M-GB (datalogging, wyliczenie wilg. bezwzględnej, punktu rosy). Miernik IAQ-Calc umożliwia również pomiar CO2 w zakresie 0…5000 ppm.

     Mikromanometry

mikromanometrPrecyzyjne, elektroniczne mikromanometry DP-Calc znajdują zastosowanie przy wyznaczaniu przepływu rurką Pitota oraz do pomiaru bardzo małych ciśnień statycznych i dynamicznych. Zakres pomiaru to: -1245..3735 Pa. Dostępne są dwa modele: podstawowy 8702-M-GB oraz zaawansowany 8705-M-GB (datalogging, wyliczenie wartości przepływu, pomiary cykliczne).     Mierniki zapylenia powietrza

miernik zapylenia powietrza

Oferujemy laserowy miernik DUSTTRAK służący do oceny narażenia pracowników na zapylenie respirabilne oraz aerozole zawarte w powietrzu. Mierzone są cząstki 0.1 do 10 mikrometrów w zakresie 0,001 do 100 mg/ m3 (kalibrowane wg ISO 12103-1). Urządzenie umożliwia wykonywanie pomiarów trwających 1…60 sekund w odstępach 1...3600 sekund oraz zapamiętuje maksymalnie 31 tys. punktów pomiarowych.


xsolve