Urządzenia LAND Instruments Int.

Prowadzimy dystrybucję oraz serwis urządzeń pomiarowych firm LAND Instruments International :

Stacjonarne analizatory spalin
Spalanie różnego rodzaju paliw w procesach przemysłowych wiąże się z ogromnymi kosztami. Prowadzenie procesu spalania jest nie tyle procesem trudnym, co kosztownym. Kosztownym, bo zużywającym ogromne ilości drogich paliw. Biorąc pod uwagę ten fakt zauważono, że zwiększenie efektywności spalania tak dużych ilości paliw choćby o jeden procent powoduje ogromne oszczędności w skali miesiąca, czy roku. Nasuwa się więc pytanie jak uzyskać wzrost efektywności spalania? Pierwszą odpowiedzią jaka się nasuwa jest – najpierw poznać parametry spalania, a następnie regulować je tak, aby otrzymać optymalne parametry dla danego kotła. Aby zmierzyć podstawowe parametry spalania wykorzystujemy stacjonarne, elektroniczne analizatory spalin. Analizatory te są umieszczane na stałe w miejscu przepływu spalin, gdzie proces spalania i wymiany ciepła został już zakończony. W zależności od parametrów spalin instaluje się analizatory z sondami typu insitu, ekstrakcyjnymi, lub konwekcyjnymi. Podstawowym parametrem mierzonym w spalinach jest tlen i tlenek węgla. Pozwala to na obliczenie współczynnika nadmiaru powietrza lambda, wyliczenie zawartości dwutlenku węgla w spalinach, oraz na określenie stopnia niekompletnego spalania. Przy spalaniu paliw gazowych dodatkowo stosuje się pomiar nie spalonego metanu w spalinach. Jest również możliwy pomiar wilgotności spalin. Analizatory są wyposażone w elektroniczne układy sygnalizacji, przesyłu danych i sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

Land

 
Analizatory kwaśnego punktu rosy
Pomiar kwaśnego punktu rosy umożliwia zredukowanie emisji do atmosfery niebezpiecznych gazów powstałych w wyniku spalania paliwa, a także ochronę instalacji przed działaniem silnie żrących i korozyjnych substancji. W wyniku spalania paliwa z zawartością siarki (dotyczy to głównie węgla i ropy naftowej) tworzy się SO2, który pod wpływem utlenienia przechodzi w postać SO3. Trójtlenek siarki w połączeniu z zawartością wilgoci obecnej w gazach procesowych przyczynia się do powstania H2SO4. Obecność kwasu siarkowego w spalinach stanowi wielkie zagrożenie dla instalacji oraz środowiska.

analizator punktu rosy

 

Analizatory zapylenia
Analizatory do pomiaru stężenia pyłu, zadymienia i zaczernienia, spełniające wymagania EPA dotyczące niskich zwartości mierzonych pyłów.

analizator zapylenia


xsolve