Urządzenia Bran+Luebbe

Najnowsza generacja monitorów ON-LINE

Power Mon                                                                                             


W Power Mon są wcielone 75 letnie doświadczenia w analizie i sterowaniu procesami
technologicznymi demineralizacji wody oraz oczyszczalni scieków.
Specjalnie przystosowany dla ciągłego użytkowania w typowych środowiskach przemysłownych.
Power Mon dokonuje pomiaru śladowych wartości w próbkach wody, przy zastosowaniu mokrych
metod analitycznych, w pełni zautomatyzowanym systemie pomiarowym.

 

Power mon alles


Obok wyższej dokładności pomiaru poprzez zastosowanie dwustrumieniowego fotometru oraz
skrócenia cyklu pomiarowego poprzez regulowaną liczbę obrotów pompek perystaltycznych, Power Mon
oferuje dalszą nowoczesność. Do pomiaru najróźniejszych parametrów takich jak : zawartość tlenu,
pH, Redox, przewodność itp. możliwe jest podłączenie nawet do 100 zewnętrznych czujników
.

Najważniejsze cechy:

- Maksymalnie do 6 próbek w jednym urządzeniu.
- Prostota obsługi poprzez graficzny interfejs użytkownika i ekran dotykowy.
- Możliwość konfiguracji cyklu pomiarowego.
- Niskie zużycie odczynników.
- Długie okresy między przeglądami.
- Całkowicie automatyczna praca, oraz kalibracja.

 PowerMon Compact

Zautomatyzowane analizatory PowerMon Compact pozwalają na niezawdoną kontrolę procesów technologicznych oraz monitoring środowiska.
GŁÓWNE ZALETY:

> wysoka dokładność i powtarzalność
> bezawaryjność
> krótki czas odpowiedzi
> małe zużycie reagentów
> małe wymiary
> opcjonalna wersja przenośna
> opcjonalny drugi kanał pomiarowy
ZASTOSOWANIE:
> kontrola wód powierzchniowych w rzekach i jeziorach
> kontrola wód gruntowych
> kontrola wody w basenach
> stacje uzdatniania wody
> oczyszczalnie ścieków
> procesy przemysłowe.

Broszury :

Power Mon Koloirmeter

Power Mon Titrometer

Power Mon Ionometer

Power Mon Natriometer

Power Mon Silikometer

 

 

 

 

xsolve