Analizatory spalania kotłowego

Przenośne analizatory spalania umożliwiają szybkie ustawienie optymalnych parametrów urządzeń grzewczych, poprzez dokonanie pomiaru stężenia tlenu, tlenku i dwutlenku węgla oraz tlenków azotu, temperatury i siły ciągu. Oferta firmy KANE to wielofunkcyjne urządzenia mikroprocesorowe wyposażone w funkcję bezpośredniego pomiaru CO2, metalową sondę oraz pompkę zasysającą spaliny. Wyniki pomiarów są wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, a następnie mogą być wydrukowane lub zapamiętywane w urządzeniu.       

KANE 501/ KANE 504  

Testery sprawności spalania (bez możliwości wydruku), typy paliw: gaz ziemny, olej lekki i ciężki, drewno, propan, węgiel. Urządzenia korzystają z bezpośredniego pomiaru CO2 (Infra-red).  Sonda kominowa : śr. 6mm x długość 30 cm. Zasilanie: 4 baterie LR6.

Parametr                      Zakres

Pomiar CO2               0...20%

Pomiar CO                0..2000 ppm  tylko model KANE 504
Wyliczanie O2            0..21%
Temperatura spalin       0...600oC                                                              

 Analizator wylicza : sprawność spalania, lambda, Współ. CO/CO2

 

KANE 251 / KANE 255
 Proste w obsłudze analizatory spalania wyposażone w czujniki CO oraz CO2. Wybór pomiaru następuje za pomocą przełącznika obrotowego. T
ypy paliw : gaz ziemny,olej lekki, propan, butan, LPG, Pellets. Sonda kominowa : śr. 6mm x długość 30 cm (Wąż neoprenowy 3m). 

KM 250

  Zasilanie:  4 akumulatorki NimH typu AA + ładowarka 

  Parametr                      Zakres
  Pomiar CO2              0...20%
  Pomiar CO                0-2000 ppm (do 10.000 ppm z komp. H2 tylko model KANE 251)
  Wyliczanie O           0...21%
  Temperatura spalin       0...600oC

   Analizator wylicza : sprawność spalania, lambda, Współ. CO/CO2

 

KANE450 /KANE452 /KANE458 

Nowa seria analizatorów spalania zgodnych z nową normą PN/EN 50379.   

> Kane 450 klasycznie mierzy O2 i CO, a CO2 jest wyliczane, opcjonalny czujnik NO
> Kane 452 mierzy COi CO, a O2 jest wyliczane, w standardzie czujnik NO 

> Kane 458 mierzy CO2 i CO, a O2 jest wyliczane, blokada wysokiego CO (2000 ppm)

KM 425/450    Cechy podstawowe :
    - Wygodny przełącznik obrotowy do wyboru funkcji
    - Duży, czytelny wyświetlacz ze strzałkami LED na aktywnym wierszu
    - Możliwość zainstalowania modułu Bluetooth

    Pamięć:
    - 99 wyników pomiarów spalania 
    - 20 testów szczelności
    - 20 testów zawartości CO w pomieszczeniu.
    Typy paliw : gaz ziemny, olej lekki, propan, butan, LPG, Pellets.
    Sonda kominowa : średnica 6mm x długość 30 cm (Wąż neoprenowy 3m)   

   Zasilanie : 4 akumulatorki NimH typu AA + ładowarka

    Parametr                      Zakres
    Pomiar O2                     0...21% (tylko KANE 450)
    Pomiar CO                     0...2000 ppm 
    Pomiar CO2                   0...20 % (modele KANE 452, KANE 458)
    Pomiar NO                     0...100 ppm (opcja dla KANE 452 oraz KANE 450)
    Temperatura spalin         0...600oC
    Ciśnienie (ciąg)               +/- 80 mbar

    Analizator wylicza : sprawność spalania, lambda, Współ. CO/CO2

 
KANE 457

Profesjonalna wersja analizatora spalania wyposażona w podwójny zakres pomiarowy CO/CO2 (pomiar środowiskowy). Typy paliw : gaz ziemny, olej lekki, propan, butan, LPG, Pellets. Sonda kominowa : średnica 6mm x długość 30 cm (Wąż neoprenowy 3m). Zasilanie : 4 akumulatorki NimH typu AA + ładowarka.

 Parametr                      Zakres    

 Pomiar CO                   0...2000 ppm 
 Pomiar CO                0...10.000 ppm  oraz  0...20%
 Wyliczanie O              0...21%
 Temperatura spalin         0...600oC
 Ciśnienie (ciąg)               +/- 80 mbar

 

 Analizator wylicza : sprawność spalania, lambda, Współ. CO/CO2

                                                                                                                                                              

KANE 905

Analizator emisji, wyposażony w czujniki: O2, CO, oraz NOx i SO2. Pamięć 99 wyników  pomiarów z możliwością wydruku lub współpracy z komputerem. Typy paliw : gaz ziemny, olej lekki/ciężki, propan, butan, LPG, biopaliwa, koks, węgiel, antracyt. Duży osuszacz spalin z pułapką wilgoci. Sonda kominowa : śr. 8mm x długość 42 cm (wąż 3m). 

    Zasilanie :     wbudowany akumulator + ładowarka.KM 900 plus
    Parametr                      Zakres
    Pomiar O2                      0...21%

    Pomiar CO                      0...10000 ppm (lub opcjonalnie do 10%)
    Wyliczanie CO2               0...99%
    Pomiar NOx                     0...1000 ppm lub 0...100 ppm
    Pomiar S
O2                     0...500 ppm                     
    Temperatura spalin          0...600oC

    Ciśnienie (ciąg)               +/- 150mbar

   Analizator wylicza : sprawność spalania, lambda, Współ. CO/CO2


KM9106 QUINTOX

Najbardziej rozbudowany analizator emisji dostępny w ofercie firmy KANE. Pomiar do 7 gazów jednocześnie (O2, CO, CO wysokie, CO2, NO, NO2, CxHy, SO2), układ automatycznego kondycjonowania spalin (usuwanie kondensatu), szeroki wybór sond kominowych (od 30cm do 1m), program Fireworks Grapher do obróbki wyników pomiarów.

 
    

 

 

 

 

 Mikromanometr KANE 3200
 Cyfrowy manometr różnicowy o zakresie pomiarowym 200 mbar.
 Rozdziel
czość 0,01 mbar, dokładność 0,5% wart. mierzonej. 
 dostępne jednostki pomiarowe : mbar, bar, PSI, kPa, Pa.
 Zasilanie bateria 9V. 

 

 Drukarka bezprzewodowa KMIRP 2  

 Umożliwia wydruk wyników pomiarów z urządzeń wyposażonych w port IRDA.

Zasilanie z wbudowanych akumulatorów, które można ładować ładowarką od analizatorów KANE.

 

 

 

 

 

 

xsolve