Historia

Radiotechnika powstała w styczniu 1947 roku, rozpoczęła działalność jako spółdzielnia pracy. Założycielami byli między innymi pracownicy przedwojennej firmy radiowej Elektrit z Wilna. W latach 50-tych produkowała odbiorniki radiowe, a później przyrządy pomiarowe.


Siedziba spółdzielni RADIOTECHNIKA - Wrocław , lata 60-te

W roku 1951 w Radiotechnice opracowano i wdrożono do produkcji seryjnej pierwsze radiowe odbiorniki samochodowe (OS-1, OS-2) oraz pełnozakresowe odbiorniki superheterodynowe (SPR-1, SPR-2), a w 1952 roku opracowany został pierwszy polski oscyloskop katodowy (OKR-1). W 1955 roku w Radiotechnice zaprojektowano i zainstalowano na szczycie Szrenicy w Karkonoszach pierwszy eksperymentalny przekaźnik telewizyjny.

Ponadto, Radiotechnika była pionierem w produkcji ultradźwiękowych przyrządów diagnostycznych, takich jak fefektoskopy i betonoskopy. W latach 1965-1975 w Radiotechnice opracowano i produkowano urządzenia wojskowe do elektronicznego przekazu map drogą radiową, tzw. synoptografy (RHF-3) oraz specjalizowane odbiorniki radiowe (ODF) i konwertery AM-FM (KFM).

W roku 1973 Radiotechnika otrzymała status przedsiębiorstwa państwowego. W tym czasie, do lat 90-tych była producentem elektronicznych przyrządów pomiarowych i profesjonalnych urządzeń diagnostyki motoryzacyjnej, w tym analizatorów spalin samochodowych. Z nazwą Radiotechnika kojarzą się w Polsce wyroby o najwyższym poziomie technicznym, wysokiej jakości i niezawodności.

                                                                                  Analizator ASR 60

Po przekształceniach własnościowych, które dokonały się w połowie lat 90-tych z Radiotechniki wyodrębniła się jako niezależny podmiot gospodarczy Spółka z o. o. Radiotechnia Serwis i rozpoczęła samodzielną działalność 1 lipca 1995 r. Wydzielenie się Spółki nastąpiło z przejęciem wszystkich ważnych dla jej działalności aktywów: środków materialnych, zasobów kadrowych, kontaktów handlowych, kultury technicznej i organizacji pracy.


Oscylograf katodowy OK-6


Historyczna broszura Spółdzielni Radiotechnika (PDF)

xsolve