Zakres działalności Laboratorium

1. W zakresie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

(Certyfikat Akredytacji LaboratoriumWzorcującego nr AP 002) wykonujemy : 

    Wzorcowania analizatorów spalin samochodowych

    Wzorcowania mierników zawartości składników w mieszaninie gazów 

         Zakres Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 002 

FORMULARZ

Przegląd zlecenia klienta – wzorcowanie gazy

Aktualne zakresy wzorcowania mierników gazów

 

2.  Z upoważnienia Prezesa Głównego Urzędu Miar 

(Upoważnienie do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych) wykonujemy:

 •     Legalizacje ponowne analizatorów spalin samochodowych

   FORMULARZ

  Wniosek o dokonanie legalizacji ponownej

3. Oprócz wzorcowań w zakresie akredytacji wykonujemy również wzorcowania dla innych składników i zakresów. Procedura wykonania pomiarów i liczenia niepewności jest identyczna jak w przypadku wzorcowań w zakresie akredytacji. W obszarach pozaakredytacyjnych wykonujemy:

•      Wzorcowanie mierników stężenia gazów dla składników i/lub zakresów pomiarowych poza akredytacją 

•      Sprawdzenia detektorów gazów (również w miejscu zainstalowania).  

  FORMULARZ

  Przegląd zlecenia klienta – wzorcowanie gazy

xsolve